EMOTIONAL HEALING 
Het vergeten natuurlijke "MEDICIJN" 


 dé oplossing 
 voor HoogSensitieve Kinderen & Mensen 

Praktijk Face The Truth Amstelveen

Kindertolk®, Relatie en Gezinstherapeut Sonja de Heer  


Contactpersoon: Sonja 

Adres:   Rosa Spierlaan 314

Postcode: 1187 PH 

Plaats: Amstelveen

Noord-Holland  

Nederland  
E-mail: info@PraktijkFacetheTruth.nl 

E-Mail: info@EmotionalHealing.nl

Mobiel: +31 (0) 6 - 229 27 448  
Bedrijfsgegevens & Algemene Voorwaarden van: 


Coaching Praktijk Face the Truth Amstelveen


 Bank ABN AMRO IBAN: NL79ABNA0410859710

 Inschrijving Kamer van Koophandel: KVK34254441

 BTW nummer:  NL 195504057B01 Algemene Voorwaarden:

Voor de begeleiding via counseling en coaching maar ook voor het geven van lezingen, trainingen, readings, healings en (groep) workshops, geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u op welke manier dan ook gebruik maakt van mijn diensten en mijn hulp inschakelt gaat u direct akkoord met de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden. 


Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de counseling of coaching. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken, trainingen, readings & healings die met mij gevoerd zijn. 


U bent dus geheel zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuze, om mij als Personal Trainer, Coach & Kindertolk te  raden en in te zetten in uw eigen Persoonlijke Ontwikkeling traject of dat van uw kind(eren).


Een counselor kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen en of adviezen van uw medisch specialist. Deze gelden als aanvulling en zijn nooit medisch van aard. 


Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een intake gesprek en of behandeling naar uw keuze. Ook dit is uw eigen verantwoordelijkheid. 


Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor u kan betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts. 


Alleen met uw toestemming zal ik derden informeren over het verloop van de sessies. Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik ook altijd eerst uw toestemming. 


U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad. Betalingsvoorwaarden

Betalingen worden normaal gesproken contant voldaan aan het eind van het gesprek. De factuur wordt dan aangemaakt en overhandigd. Wanneer de betaling aan het einde van een gesprek niet wordt voldaan krijgt U een factuur mee naar huis. Volgens de voorschriften op de factuur kunt u dan alsnog de betaling voldoen.. De betaling dient te geschieden direct na de sessie. En dus altijd voor de volgende sessie. Eenmalige individuele of groep sessies voor het lezen van foto's, voorwerpen, namen, aura's, chakra's etc worden vooraf contant of per overschrijving op rekening vooraf voldaan!


Afspraken afzeggen en of verzetten: 

Afspraken dienen mondeling, minimaal 2 werkdagen= 48 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. 


Let op: 

* . Het annuleren van een therapie sessie korter dan 48 uur wordt volledig in rekening gebracht tenzij een zeer ernstige overmachtsituatie welke altijd persoonlijk en dus mondeling dient te worden toegelicht.


De Therapeut beslist of toestemming wordt verkregen voor het afzeggen dan wel verzetten van de afspraak en of er echt overmacht in het spel is en geen weerstand of andere belemmerend zaken die meespelen bij een Persoonlijk Ontwikkelingsproces. Dit om de planning van de agenda zo overzichtelijk mogelijk te houden. 


Een gereserveerde plek betekent dat een andere client niet op dat tijdstip en die dag kan boeken.. Daarom hanteert Praktijk Face The Truth te Amstelveen duidelijke en eerlijke regels om problemen, teleurstellingen en gaten in de agenda te voorkomen. 


Eenzijdig stopzetten of eindigen van een behandeling door Therapeut Sonja de Heer

Ook behoud Therapie Praktijk Face The Truth te Amstelveen ten alle tijden het recht om eenzijdig, maar met opgaaf van reden, de behandeling van cliënt stop te zetten en/of door te verwijzen naar een andere meer passende zorgverlener indien dit nodig blijkt te zijn. De veiligheid van Sonja de Heer dient gewaarborgd te blijven evenals die van haar cliënt zodat zij naar eer en geweten haar cliënten kan bedienen van de beste therapie behandeling welke in haar vermogen ligt. Tevens behoud Therapie Praktijk Face The Truth ten alle tijden het recht om een cliënt te weigeren voor een vervolgtraject bij haar, na het intake kennismakingsgesprek, welke altijd vooraf gaat aan een eventueel vervolg traject en/of verdiepingssessie(s). 


Een intake kennismakingsgesprek is verplicht voordat u zelf bepaald of U met Sonja de Heer als Uw Therapeut in zee gaat en zij toestemming geeft om ook met U in zee te gaan. De inhoud van het eerste intake gesprek en dus de geldigheid van de huidige situatie blijft maximaal 4 weken geldig. Hierna dient U opnieuw een intake gesprek aan te vragen zodat Sonja de Heer een zo goed mogelijk zicht heeft op de huidige situatie en het te volgen behandelplan. Dit om de wederzijdse samenwerking, veiligheid en het vertrouwen te waarborgen van zowel cliënt als therapeut. 

 
Hartelijk dank voor uw aandacht en begrip, 

Kindertolk®, Relatie en Gezinstherapeut Sonja de Heer   Raadpleeg onderstaande websites voor: 


Persoonlijke Ontwikkeling & Relatie Therapie

www.PraktijkFaceTheTruth.nl 


KinderTolk®, Jeugd-en GezinsTherapie 

www.Hart-Verbinding.n


Emotionele, Mentale. Fysieke & Spirituele Ontwikkeling en Heling op Holistische Wijze.

www.EmotionalHealing.nl Voor meer informatie en het maken van een afspraak: 


 Mail: info@PraktijkFaceTheTruth.nl 

 Bel: voor een afspraak:06-229 27 448